Efter att ha varit ledsen, och frustrerad och arg, utan att ha förstått helt ut varför.
… och detta utlöst av kärleken….. kärleken bär inte skulden till det.

Kärlek river bara de murar jag byggt upp…. och då väller det som varit innanför ut.

… mycket av de känslor, den rädsla jag har, hör inte hemma här och nu.
Jag känner dem nu, men de har sitt ursprung nån annan stans.
… och därför måste jag möta dem någon annanstans……

i rummet mellan det som varit och det som är, så att jag helt kan kliva in i nuet .
… och det är en helt annan person jag skall möta, fejsa…

“slaget” sker där…..